Dokument

LH Vårbäcken

Din lokala hyresgästförening

DOKUMENT

Under denna rubik kommer ett antal olika dokument att läggas upp. Beroende på typ av dokument kan de läggas in under någon av undergrupperna eller direkt på denna sida

.

Under "För styrelsen" kommer bl.a. dagordning till styrelsemöten att läggas upp. Även möteskalendern kommer att finnas under denna rubrik.


Gårdsgrupper kommer att innehålla dokument och information som rör gårdsgrupper.


Intresserad av att delta i en gårdsgrupp? Läs infobladet och anmäl dig till en gårdsgrupp. Du kan göra det genom vårt kontaktformulär. Se "KONTAKT"


Expedition:


Krongårdsvägen 13

Öppet: Helgfri tisdag kl 18.00 - 19.00


Org.nr: 802001-5106


e-post: info@varbacken.se

Copyright @ All Rights Reserved

Postadress:


LH Vårbäcken

c/o B. Andersson

Krongårdsvägen 15

143 46  Vårby