LH Vårbäcken

LH Vårbäcken

Din lokala hyresgästförening

En förort med anor från stenåldern


Med T-banan c:a 30 minuter till T-Centralen


Huddinges västra kommundel


Vårbybadet, en del av Mälaren


Landsbygd i storstad


I området finns lämningar av stenåldersgravar. Gravfält från vikingatiden. Ett flertal fornminnen. Platsen där en av Sveriges största silverskatter hittades i slutet på 1800-talet. En modern blandad bebyggelse med bra kommunikationer. Närhet till Kungens Kurva. Närhet till skog och grönområden. Båtkommunikation till Björkö, platsen för vikingatidens huvudstad Birka. Ett centrum med olika typer av butiker, gym, restauranger. Kommunal  verksamhet, fotbollsplan med konstgräs och mycket annat. Inom området finns Svenska Kyrkan, ett flertal ideella organisationer med ett flertal olika inriktningar såsom idrott, dans,  bildning, hembygd, pensionärsverksamhet, social verksamhet och ett antal lokala hyresgästföreningar m.m.


En plats väl värd att besöka.


Välkommen


Vad är LH Vårbäcken?


Lokala Hyresgästföreninge Vårbäcken omfattar fastigheterna på västra sidan T-banan ner mot Vårbyfjärden. De fastigheter som ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder.


LH Vårbäcken disponerar två lokaler för mindre fester typ barnkalas och liknande som boende i Balders fastigheter i Vårby kan hyra för en billig peng. Tillsammans med Balder arbetar vi aktivt för ett tryggare och trevligare område. Vi deltar i olika lokala aktiviteter och inbjuder de boende till deltagande i dessa.

Uppskattade arrangemang vi genomför är sommarresan, inriktning på barn, och resan i början på december till någon julmarknad. Vi är även den lokala instansen för våra medlemmar om de behöver stöd och råd i kontakten med hyresvärden. Normalt lämnas sådana ärenden över till våra jurister på regionkontoret.


Välkommen till Vårby Gård

Expedition:


Krongårdsvägen 13

Öppet: Helgfri tisdag kl 18.00 - 19.00


Org.nr: 802001-5106


e-post: info@varbacken.se

Copyright @ All Rights Reserved

Postadress:


LH Vårbäcken

c/o B. Andersson

Krongårdsvägen 15

143 46  Vårby