Aktiviteter

LH Vårbäcken

Din lokala hyresgästförening

AKTIVITETER

Föreningen genomför, förutom bomöten och årsmöte, ett antal aktiviteter under året. Några i egen regi och andra tillsammans med andra aktörer. Alla aktiviteter kommer att annonseras under rubriken "AKTUELLT" i god tid före genomförandet.

Planerade aktiviteter för 2018, utöver Årsmöte och Bomöten är sommarresa en lördag någon gång i juni, julmarknadsresa i advent samt Vårby Gårds egen julmarknad. Datum för dessa aktiviteter är ej fastställt. Ej heller resmål för sommar- och julmarknadsresa.


Plantering av vårblommor i betongurnorna tillsammans med Fastighets AB Balder, troligtvis i början på maj.


Förhoppningsvis kommer det att genomföras ett antal andra trevliga aktiviteter för boende i Vårby. Vi kommer om möjligt att delta i dessa.

Expedition:


Krongårdsvägen 13

Öppet: Helgfri tisdag kl 18.00 - 19.00


Org.nr: 802001-5106


e-post: info@varbacken.se

Copyright @ All Rights Reserved

Postadress:


LH Vårbäcken

c/o B. Andersson

Krongårdsvägen 15

143 46  Vårby